Likvidace škod – nehody, auta, movitý i nemovitý majetek

Nabízíme Vám pomoc v poradenství a kompletní vyřízení PU (pojistné události) v oblasti dopravní nehody, odcizení krádež auta, živelné pohromy tj. vyřízení dokladů u pojišťovny, zařízení opravy auta v autoservisu a celkové urychlení celého procesu likvidace škod.

Naše expertní kancelář se dále zabývá v oblasti likvidace škod i případy:

  • kompletní vyřízení pojistné události (dopravní nehoda, havárie, živelná pohroma)
  • škody na zdraví
  • škody na ušlé zisky
  • škody na majetku (movitý i nemovitý majetek)
  • škody způsobené cizinci na území České republiky
  • škody v zahraničí (na území Evropy)

 

Jsme soudní znalci se zkušenostmi v oblasti jednání s pojišťovnami, peněžními ústavy, renomovanými advokátními kancelářemi a jinými subjekty.

V případě jakéhokoliv dotazu, žádosti o poradenství, likvidaci škod neváhejte a kontaktujte nás.