Znalecké posudky – oceňování, odhady ceny – soudní znalci

Jako soudní znalci vypracováváme znalecké posudky a oceňování, pro soukromé osoby i firmy, v těchto oblastech:

  • znalecké posudky na motorová vozidla (auta, motocykly, …)
  • znalecký posudek na nemovitosti (domy, chaty, …)
  • znalecký posudek na movitý majetek
  • posudky na stroje a strojní zaøízení

Dále také provádíme i analýzy dopravních nehod

V případì zájmu o vypracování ocenění (znalecké posudky) nás kontaktujte.